Een tussentijdse toets, wel of niet in het lespakket voor je rijopleiding? Misschien twijfel je hierover of weet je nog niet precies wat de toegevoegde waarde is van een tussentijdse toets. Dat ga ik je in deze blog proberen zo duidelijk mogelijk te vertellen.

Een tussentijdse toets is vrijwel hetzelfde als het echte praktijkexamen, daarom wordt het ook wel een proefexamen genoemd. Het verschil is dat je door een examinator van het CBR wordt getoetst op alle examenonderdelen, maar dat er geen uitslag plaatsvindt. Je ontvangt wel adviezen bij de onderdelen die je nog moet verbeteren en extra aandacht verdienen naar het “echte” praktijkexamen toe. Wij adviseren dan ook altijd om je instructeur tijdens de toets achterin de lesauto mee te laten rijden, zodat je samen gericht je rijopleiding kan gaan afronden aan de hand van de adviezen van de examinator. Je kunt tijdens de tussentijdse toets vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen voor het eerstvolgend praktijkexamen. De examinator kiest twee bijzondere verrichtingen die getoetst worden, dit kunnen een parkeeropdracht, een omkeeropdracht of de stopopdracht zijn. Als deze op een voldoende niveau worden uitgevoerd, kan je een vrijstelling verdienen zodat je deze verrichtingen bij het eerstvolgend praktijkexamen niet meer hoeft uit te voeren.

Eén van de andere voordelen van een tussentijdse toets is dat je een goed beeld krijgt van hoe het praktijkexamen zal verlopen. Hierdoor zal je stress/nervositeit voor het praktijkexamen verminderen, waardoor je relaxter aan het examen begint en de kans groter is dat je slaagt. Uit onderzoeken van het CBR van de afgelopen jaren blijkt dat leerlingen die een tussentijdse toets hebben gedaan een grotere kans van slagen hebben bij het praktijkexamen.

Om een tussentijdse toets af te leggen bij het CBR, moet je wel in het bezit zijn van je theoriecertificaat. Je theorie-examen kan je afleggen vanaf 16 jaar en je certificaat blijft 1,5 jaar geldig. Daarnaast moet jij je legitimeren met een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort of een Europees identiteitsbewijs. Als laatst heb je wellicht nog de vraag wat de prijs is van de tussentijdse toets. De losse prijs die wij hanteren is 175 euro, maar als je een voordeelpakket neemt inclusief een tussentijdse toets dan berekenen wij 150 euro.

Mocht je toch nog vragen hebben over de tussentijdse toets of een ander onderwerp, mail of bel ons dan gerust!

Michel van Eck