Theoriecursus

Uniek, online en in samenwerking met iTheorie

 

Bij Rijschool Michel van Eck bieden wij bij iedere praktlijkopleiding een unieke online theorieopleiding aan in samenwerking met iTheorie. Deze kan je eenvoudig volgen via internet op de plek welke jou het best uitkomt.

Deze online theorieopleiding bestaat uit een digitaal lesboek welke is ingedeeld volgens 25 CBR categorieën waarbij elk hoofdstuk wordt afgesloten met een interactieve toets. Daarnaast kan je op een unieke manier het leren herkennen van gevaarlijke situaties aan de hand van 100 verschillende animaties voor het oefenen van gevaarherkenning. Na de theorie heb je de beschikking om 50 theorie-examens te kunnen oefenen op dezelfde wijze als bij het officiële CBR examen.

Daarnaast tref je voor de praktijkinstructie 60 heldere en duidelijke 3-D films aan als ideale voorbereiding op de praktijklessen. Op deze wijze kan iedere klant zich in zijn/haar eigen tempo voorbereiden op het theorieexamen, en mocht het onverhoopt toch gebeuren dat je zakt dan kan je gratis jouw herhalingscursus activeren. Op deze manier heb je voldoende tijd om je theorieopleiding met succes af te ronden. Meer informatie over de online theoriecursus van iTheorie vindt je op www.itheorie.nl Theorie leren

THEORIE-EXAMEN
Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting.
Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het examen bestaat uit drie onderdelen. Één onderdeel bevat 25 vragen over gevaarherkenning. Het tweede onderdeel bevat 12 vragen over kennis en het derde onderdeel 28 vragen over inzicht. Gevaarherkenning gaat over het herkennen van gevaar en bepalen wat je moet doen. Bij kennis moet je laten zien dat je feiten of regels kunt herkennen en benoemen en bij inzicht moet je laten zien dat je regels kunt toepassen en een juiste gedragsbesllissing kunt nemen. De kosten van een theorie-examen zijn € 34,50 en kan je reserveren via de website www.cbr.nl

s

GEVAARHERKENNING

De vragen over gevaarherkenning moet je binnen 8 seconden beantwoorden door aan te geven wat je in een verkeerssituatie zou doen. De keuze kan zijn:
– remmen
– gas loslaten
– of niets

VERKEERSREGELS

Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst met een keur aan verschillende vragen. Het is een belangrijk terugkerend onderdeel binnen de theorie-examen.

VERKEERSINZICHT

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen. De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op je monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

GESLAAGD

De geslaagde kandidaat ontvangt een uitslagformulier. De uitslag van het theorie-examen wordt elektronisch geregistreerd en is een jaar geldig.

GEZAKT

Ook als je zakt dan krijg je een uitslagformulier. Daarop staat per examenonderwerp vermeld hoeveel vragen je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Zo weet je precies waar je voor het volgende examen extra op moet studeren.